<
Chi phí xây dựng hồ bơi gia đình GiaThinhPool & SPA
<
Chi phí xây dựng hồ bơi gia đình GiaThinhPool & SPA

Hồ bơi gia đình là một sản phẩm không quá xa lạ đối với cuộc sống hiện nay, nhiều hộ gia đình đang có nhu cầu xây dựng hồ bơi nhưng chưa biết chi phí xây dựng hồ bơi gia đình là bao nhiêu, để có thể ước tính chi phí và đưa ra những giải pháp tốt nhất cho việc xây dựng

Length: 100 m
Width: 2 m
Height: 50 m
Area: 150 m²
Price: ₹15,965.54
Similar Photos
Comments